zdo.roActualitate

Proiect ERASMUS+ la nivelul Inspectoratul Școlar Județean Dolj

Ioana Popescu - - 2021-09-22

Inspectoratul Școlar Județean Dolj implementează proiectul Erasmus+: Towards Inclusive Education For Refugee Children / TIEREF în perioada de 01.01.2018-14.01.2022. Scopul proiectului constă în crearea unor materiale de învățare pentru integrarea tinerilor migranți în România.

   Anual, crește numărul migranților în România. Țările de proveniență cele mai comune atât pentru adulții cât și pentru copiii și tinerii străini care au drept de ședere în România sunt Moldova, Turcia, China, Siria și Israel. Cel mai mari creșteri înregistrate între 2015 și 2019 în rândul tinerilor sub 19 ani au fost Moldova (136%), Israel (218%), Maroc (134%), Serbia (92%), Ucraina (82%). Cauzele migrației sunt diferite, fie studiile,reîntregirea familiei sau refugierea din zonele de război.

Copiii migranți beneficiază de acces la educația românească. Ei pot frecventa școlile împreună cu ceilalți români. Ei au dreptul de-ași echivala diploma de studii prin CNRED. Statul român le oferă anumite drepturi și o oarecare protecție, însă toate privilegiile lor sunt limitate.

Tinerii migranți au dificultăți de a învăța limba română și de a păstra legătura cu limba maternă. Nu beneficiază de sprijin suficient pentru învățarea limbii române și dobândirea unor cunoștințe specifice, corelate cu profilul anului de studiu în care vor fi înscriși. Ei nu au acces la manuale, rechizite, burse, programe de tipul „Laptele si cornul”. Statul român nu le oferă sprijin psihologic pentru celor veniți din zone de război și sunt mult afectați de bullying și discriminare.

Proiectul TIEREF în colaborare cu 500 profesori din intreaga Românie își propune realizarea unei legislații care să conducă la îmbunătățirea accesului copiilor și tinerilor la învățarea limbii române și facilitarea dobândirii unor cunoștințe specifice, care să fie corelate cu profilul viitoarei pregătiri corespunzătoare anului de studiu în care va fi înscris elevul; predarea cursului intensiv de inițiere în limba română adaptat vârstei cursanților și structura pe niveluri de pregătire, formarea continuă a profesorilor care predau limba română ca limbă străină, asigurarea accesului la învățământ gratuit până la clasa a XII–a pentru tinerii migranți, pentru a evita situațiile în care aceștia abandonează școala datorită costurilor școlare mari.

De asemenea, acest proiect oferă ajutor tinerior migranți care vor să se angajeze în câmpul de muncă al României prin includerea refugiaților care nu dețin documente de studii în programe de ucenicie la locul de muncă (HG nr. 423/2019), pentru a putea fi calificați și pentru a putea obține un certificat de calificare. Mulți consideră că migranții nu aduc beneficii statului român, însă migranții din Rep.Moldova, Siria, Turcia, China, Vietnam sunt principala forță de muncă a României care ajută la sporirea economiei statului, pe când cetățenii români emigrează în alte țări UE.

Prin colaborarea partenerilor din România, Bulgaria, Grecia, Italia și Turcia, au fost colectate si traduse atât în limba oficială a proiectului cât ți în limbile țărilor partenere 87 de exemple de proiecte de buna practică, constând din manuale, fișe de lucru, videoclipuri, seturi de instrumente, jocuri de rol, precum și sfaturi de îndrumare și evaluare care au fost puse la dispoziția cadrelor didactice atât pe portalul proiectului cât ți pe site-ul ISJ Dolj. Versiunea română a portalului a fost accesată și materialele postate aici au fost de un real folos.

ISJ Dolj a realizat - întâlniri, mese rotunde, seminarii, conferințe, instruiri pilot cu cadre didactice în special din județul Dolj: Calafat, Bechet, Dăbuleni, Craiova, Băilești, dar și din țară, întâlniri facilitate de inspectorii de proiecte educaționale din fiecare județ. Au colaborat în acest sens și comunitățile locale din localități doljene.

ISJ Dolj a creat white paper a proiectului TRIEF prin care explică fenomenul migrației, importanța creării unor drepturi pentru migranți și ne oferă o listă de activități ce urmează să fie implementate și să ajute tinerii migranți să se integreze în comunitatea lor, să aibă acces egal la educație și formare, să le simplifice procesul de obținere a dreprului de ședere în România.

Migranții sunt cei care ne ajută să înțelegem multiculturalismul și să devenim toleranți și solidari. Ei contribuie la creșterea economiei românești și la promovarea non-discriminării. Sperăm acest proiect să-i ajute să se simtă în siguranță în România.

 

Articol salvat de pe zdo.ro. Acest articol este proprietatea zdo.ro şi nu poate fi reprodus fără acordul scris al acestora.